Bases “DIVER-SÍA” Certame de poesía e relato curto pola diversidade

 

✓ Poderán participar neste certame:

todas as persoas maiores de 18 anos, así como colectivos, ONG, de calquera nacionalidade, cultura ou relixión.

✓ A temática

dos traballos será social e terá que promover a inclusión e a diversidade. Poderán escribirse en prosa ou en verso.

✓ Admitíranse

máximo dous textos por participante. As obras deberán ser inéditas.

✓ Os textos presentados

terán un mínimo de 140 caracteres, en prosa ou en verso. E non poderán superar 20 liñas, a unha columna, en Garamond 12, a dobre espazo.

✓ A lingua

Os traballos poderán escribirse en calquera lingua, aínda que terán que vir obrigatoriamente traducidos ao galego.

✓ O premio

Haberá un premio único de 150€ e cuxa valoración previa á decisión do xurado será feita polo público. Os/as autores/as, ou a súa representación, deberán expoñer a súa obra nun evento público de onde sairán os cinco finalistas.

✓ O xurado

Un xurado formado por profesionais da cultura e da lingua decidirán, entre estes cinco finalistas, o/a gañador/a do primeiro premio.

✓ Os poemas e textos,

ademais de na súa lingua orixinal, terán que recitarse ou lerse en lingua galega.

✓ Todos os documentos,

en tamaño A4, deberán ir nun sobre debidamente pechado no que haberá que engadir:

• Un folio co título do texto e os datos do/a autor/a (nome, fotocopia do DNI, NIE ou pasaporte, teléfono, enderezo, e-mail, pequeno currículum e lugar de residencia)
• Noutro folio, deberán constar outros datos do/a autor/a, así como unha breve descrición da realidade que quere plasmar.
• Dúas copias do texto en galego, e outras dúas na lingua orixinal. Se esta estivese orixinalmente en galego, valerá só con dúas copias: orixinal e duplicado.

✓ Deberán enviarse de dúas formas

Os traballos, así como a documentación necesaria (fotocopia do DNI, NIE ou pasaporte; nome e apelidos, mail, enderezo e teléfono) deberán enviarse de dúas formas diferentes, especificando o asunto: Certame de poesía e relato curto Diver-sía:
1. Ao e-mail: info@plataformadiversidarte.org.
2. Ao enderezo: Por correo certificado a “Asociación Poten100mos” Rúa Ángel Rebollo 42, baixo, 15002 A Coruña.

✓ Na web: www.diversidarte.com

podedes atopar máis información actualizada do concurso, ou preguntar as dúbidas que vaian xurdindo no e-mail:
info@plataformadiversidarte.org, indicando en asunto: “Certame Diver-sía de poesía e relato curto pola diversidade”

✓ A entrega de premios

O evento de entrega de premios de Diver-sía realizarase, en conxunto coa entrega de premios das curtometraxes/documentais Diversimacine, nun dos locais culturais máis importantes da cidade da Coruña.